FOLYMA

Pracovné zdravotné služby

O nás

Kvalita, rýchlosť, komunikácia.

Sme poradenská spoločnosť v oblasti dohľadu nad pracovnými podmienkami.

Vo firme pracuje verejný zdravotník, chemický inžinier a lekár so špecializáciou služieb zdravia pri práci.

Poradenská činnosť je zameraná na ochranu zdravia zamestanncov pri práci podľa zákona NR SR č.355/2007 Zz.

Vypracovávame:

- kategorizáciu prác pre  1. a 2. kategóriu zdravotných rizík

- vypracovávamne posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre všetky faktory práce a pracovného prostredia

- ... a všetko ostatné a potrebné podľa zákona NR SR č.355/2007 Zz.

Ak si s niečím neviete rady zavolajte.

 

 

 

Prihlásenie