FOLYMA

Pracovné zdravotné služby

reklamné

rôzne druhy kašírovaných obalov a tvarov. Menšie množstvá sú vyrábané na novom rýchlom rezacom plotri. Odpadá platenie za výsekové formy. Cenovo väčšinou najlacnejšie riešenie.

Prihlásenie